Praxe a vzdělání

Absolvované výcviky a kurzy

Členství v profesních sdruženích

Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) (Kandidátní členství)
Český institut pro psychotraumatologii a EMDR (ČIPE)
Asociace manželských a rodinných poradců (AMRP)

Českomoravská psychologická společnost (ČMPS)

Pracovní zkušenosti

soukromá praxe

Klinika Modrý dům, Praha

Rodinná poradna Jindřichův Hradec

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Vzdělání v psychologii

Jednooborová psychologie (Mgr.)

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Rigorózní zkouška z klinické psychologie (PhDr.)

    Filozofická fakulta Univerzity Palackého               v Olomouci 

Výcviky a kurzy

Komplexní systematický psychoterapeutický výcvik Umění terapie (800 h.), 2019 - aktuálně, Vedoucí výcviku: Mgr. Zdeněk Macek, Garant výcviku: Mgr. Ivan Úlehla

Výcvik v adleriánském poradenství (250 h.). Edukativní rodičovská terapie - pokročilé dovednosti. Mansio, Brno. PhDr. M. Štěpánková, Ph.D. & Mgr. M. Širůčková, Ph.D.

Polyvagální teorie a terapie (50 h.). Year of Polyvagal Theory, Deb Dana (USA)

Motivační rozhovory (60 h.). PhDr. Jan Soukup, Ph.D.

Kurz hypnózy (40 h.). Psychiatrická nemocnice Kroměříž.                                                      Vedoucí kurzu: PhDr. Lenka Gazdová, garant: Prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.

Transakční analýza TA 101 (15 hod.) PhDr. Renata Novobílská, Ph.D., PTSTA-C.

Trauma-terapie

Výcvik v psychotraumatologii a EMDR. Isabel Fernandez (Itálie, EMDR Europe Association)

Gearbox (30 hod.). EMDR u komplexního traumatu.                                                                            Mgr. Hana Vojtová a i. (SIPE - Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR)

Zdroje a seberegulace v EMDR (7 hod.).                                                                                                        PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková (ČIPE - Český institut pro psychotraumatologii a EMDR)

Nadstavbové kurzy v rámci EMDR: Assyst (Mgr. Čepelíková), IGTP-OTS (Ignacio Jarero)

Porozumění traumatu a disociaci přes neurobiologii a vztahovou vazbu (17 h.).                                    Mgr. Hana Vojtová, SR, SIPE - Slovenský institut psychotraumatologie a EMDR

Post-traumatická disociace a screening disociativních poruch DES (9 hod.).                                      Mgr. Hana Vojtová, SIPE

Otázky k disociaci (7 hod.). Mgr. Hana Vojtová, SR, SIPE

T.R.E (Trauma Release Excercises) (8 hod): somatické uvolnění traumatu. Laya Guleng (Švédsko)

Ven z myšího kolečka: přirozenost osvícení (přístup proces-orientované terapie).                             dr. Gary Reiss (USA)

Léčení traumatu - osvobození pohybu. Betsy Polatin (USA)

Zkušenosti a naděje v léčbě traumatu: Sdílení moudrosti 12 kroků Anonymních alkoholiků.          Mgr. Hana Vojtová (SR, SIPE)

Krizová intervence v terapeutické praxi (6 hod.). Michal Kniha & Táňa Mančíková

Jak zvládnout tíživou minulost. Mgr. Matúš Bakyta (Slovensko)

Práce s tělem v terapii, tělové a expresivní terapie

Focusing I, II (celkem 30h.). Psychosomatická klinika, Praha. Barbora Matějová & Mgr. Ivan Kolář

Úvod do psychoterapie zaměřené na tělo (20 hod.). MUDr. Tomáš Morcinek

Psychosomatika III (24 hod.). Esence, životní pole a emoční imunita. PhDr. et Mgr. Veronika Sailerová & MUDr. Alena Večeřová Procházková (ČIB Český institut biosyntézy)

Abeceda pohybu v terapii a v seberozvoji: pokročilé proces-orientované studie pohybu (14 hod.). Kate Jobe (USA / Švýcarsko)

Tělo ve vztazích: proces-orientovaný přístup (17 hod.). POPI Bratislava. Charleen Agostini, Dipl PW (Velká Británie) & Evelyn Figueroa, Dipl PW (Francie)

Úvod do tanečně-pohybové terapie (14 h.) Jana Špinarová Dusbábková & Andrea Nundy Malá

Taneční a pohybová terapie - Procesy (14h.). Jana Špinarová Dusbábková & Andrea Nundy Malá

Tělo jako zdroj. Mgr. Martin Hofman (ČIB - Český institut biosyntézy)

Hlasově-pohybová terapie (VMT) -Voice Movement Therapy (8 hod.), Sebastiana Black

Muzikoterapie - Cesta mezi hudbou a terapií (19 hod.). Mgr. Matěj Lipský

Arteterapie v psychoterapeutické praxi (8 hod.). Bc. Hanzlová

Párová terapie a poradenství

Terapie zaměřená na emoce v párové terapii (EFCT Emotion focused couple therapy). (28 hod.), ICEEFT, Praha.  Dr. Rebecca Jorgensen (USA)

Párová terapie a poradenství (30 hod.). Samuel Schürer.

Poradenská práce s párem a s rodinou (15 hod.). Coaching Plus Bratislava.                                      Mgr. Vladimír Hambálek & PhDr. Ivan Valkovič

Práce s páry v partnerské krizi (16 hod.). Mgr. Pavel Rataj (INPAT)

Práce s tělem při práci s páry (16 hod.). Mgr. Pavel Rataj, Mgr. Lucie Kašová

Úvod do mediace (16 hod.). Asociace mediátorů ČR. Bc. Jitka Řezaninová & PhDr. Dana Vrabcová

Práce s nevěrou v poradenství a terapii (8 hod.). Mgr. Pavel Rataj

Partnerské vztahy I, II (celkem 30 h.). Cyklus webinářů.  Mgr. Pavel Rataj & Mgr. Jan Vojtko

Práce s dětmi a rodinou

Kreativní provázení dětí a rodin v truchlení (72 h.). Dětský hospic Plamienok, Bratislava.                      Iván Gómez Garcia (Španělsko)

Kurz Respektovat a být respektován (32 hod.). Mgr. Soňa Rýdl & Bc. Rendošová

PRIDE: systematický sebezkušenostní program pro náhradní rodiče (35 h.), Bratislava. Úsmev ako dar na základě smlouvy s ChildWelfare League of America. Pápay & Hanková

Sandplay terapie (24 h.) - využití v terapii a v poradenství. Brno. Mgr. Lenka Tříletá

Terapie hrou: Léčba trpícího dítěte (8 hod.). dr. Gary Landreth (USA) 

Propojení hrové terapie a EMDR (8 hod). Annie Monaco & Ann Beckley-Forest (USA).

Poradenská práce s dítětem a adolescentem (14 h.). Coaching Plus Bratislava.                                      Mgr. Vladimír Hambálek & PhDr. Ivan Valkovič

Scénotest - psychodiagnostická a terapeutická metoda (8 hod.).                                                            PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., MUNI Brno

Rodinná terapie psychosomatických poruch (8 hod.). PhDr. Trapková & MUDr. Chvála 

Psychoterapie dětí a adolescentů (6 hod). MUDr. Peter Pöthe

Psychoterapie dětí a dospívajících (8 hod.). Doc. PhDr. Kocourková

Vliv původní rodiny na výchovu (8 hod.). Mgr. Gabriela Vybíralová

Výchova nevýchovou: Partnerská komunikace s dětma (9 hod.). Mgr. Kateřina Králová

Další kurzy, semináře a sebezkušenostní workshopy

Daseinanalýza a výklad snů. (DA setkání).              Doc. Jiří Růžička

Aktivní imaginace. (DA setkání).                              Mgr. Jakub Zlámaný, Ph.D.

Gestalt terapie - dialogický přístup (8 hod).       PhDr. Anton Polák

Gestalt terapie - zážitkový workshop.                 Mgr. Viktor Polák & Bc. Markéta Chlupová

Psychoterapie zaměřena na emoce (EFT) (8 h.). PhDr. Ladislav Timuľák, PhD. 

Rituály při práci s klienty. Yvonna Lucká, ČIB

Mentálně-emoční vzorce (10 hod.).                      Mgr. Pavel Rataj & Mgr. Jan Vojtko

Emoce (10 hod.).                                                           Mgr. Pavel Rataj & Mgr. Jan Vojtko

Hranice (10 hod.).                                                    Mgr. Pavel Rataj & Mgr. Jan Vojtko

Integrativní (holotropní) dýchání (24 hod.).                MUDr. Zdeňka Kmuníčková 

Therapeutic Assessment (6h.). Filippo Aschieri 

Koučovací rozhovory (8 h.). Mgr. Michal Havlíček

Rogeriánská psychoterapie (8 h.).                       Mag. Dr. L. Nykl, PhD.

Kazuistické semináře (POP, proces-orientovaná terapie).  Ivan Verný (Švýcarsko)

Kde si stoupám na otlak (POP). Ivan Verný

Kazuisticko-supervizní semináře (práce s páry).      Mgr. Pavel Rataj & Mgr. Jan Vojtko

Encouragement - výcvik v dodávání odvahy    (8 hod.).  MANSIO, Brno, Mgr. Širůčková, PhD.

Vztahová analýza - moderní škola transakční analýzy (16 hod.). Matthias Sell (Německo)

Soucit a soucit s sebou (14 hod.).                          Mgr. Hana Vojtová, SIPE

Jak nám strach z choroby a ze smrti může pomoct.  Dr. Arny Mindell & Dr. Amy Mindell (USA), proces-orientovaná psychoterapie.

Smrt a umírání. Sylvia Stretti, Vigvam, Praha

Logoterapie (7 hod.). PhDr. Martina Kosová

Jungiánská psychoterapie (8h.).                                PhDr. Ludvík Běťák

Poruchy příjmu potravy.                                                PhDr. František Krch, Ph.D.

Jak posílit naději.                                                    Doc. A. Slezáčková, MUNI, Brno

Pozitivní psychoterapie: metody a intervence.        Doc. Alena Slezáčková, MUNI, Brno

Rozvíjení soucitu. Mgr. Andrej Jeleník, SlovenskoVytvořte si webové stránky zdarma!