PhDr. Mgr. Ing. Jarmila Adamove  

        Psychologické poradenství a terapie                osobně, online a telefonicky       

                  Jenom to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme.

Pracuji s jednotlivci, s dětmi, s páry a s rodinou. Za základ mé práce považuji otevřené srdce a víru, že potenciál na vyřešení problému je v každém z nás. Nestavím se do role experta, který vyřeší Váš problém, nečekejte "zaručené" rady. Nabízím trpělivý, ohleduplný a profesionální přístup.  Budeme společně pracovat na pochopení poselství toho, co se Vám v životě děje. Problémy či symptomy vnímám jako značky, které nám pomáhají zorientovat se mlze. Budeme společně hledat cestu z ní ven. Dodržuji etický kodex profese, mlčenlivost je samozřejmostí. Ve svém volném čase mám ráda turistiku, cestování, tanec a kulturu.

Můj způsob práce: Pracuji integrativně, využívám myšlenky a techniky vícero terapeutických škol, které propojuji a kombinuji dle individuálních potřeb klienta, jeho osobnosti a osobního příběhu. Terapii vnímám jako kreativní proces společného hledání cesty k sobě. Věřím v holistický (celostní) pohled na člověka. Postojově i intervenčně se opírám o teorii vztahové vazby a polyvagální teorii. Věnuji se zpracování traumatu, rekonstrukci raných vzpomínek dle Adlera, relaxačním a imaginativním technikám, hypnoterapii, výkladu snů, focusingu a práci s tělem a pohybem. Součástí mé práce je kontinuální vzdělávání, sebezkušenostní rozvoj a psychohygiena. 

                                             Pracuji pod odbornou supervizí.                                                   Vzhledem k integrativnímu stylu mé práce spolupracuji dle specializace a potřeby s několika supervizory.

      Konzultace mohou probíhat v češtině nebo slovenštině. 

Neposkytuji zdravotní služby. Nepotřebujete žádné doporučení lékaře.

ŽL: Psychologické poradenství, IČO: 08962022

Průběh konzultací:

  • První setkání slouží především                        k vzájemnému představení a seznámení.   
  • Popíšete mi, s čím přicházíte, Vaše očekávání a potřeby.
  • Probereme možnosti a formy spolupráce.
  • Budete mít prostor na jakékoliv Vaše dotazy.
  • Dojdeme-li k vzájemné shodě na tom, že spolupráce na Vaší zakázce bude možná, domluvíme si příští 3 konzultace.
  • Jestli společně zjistíme užitečnost pokračování v konzultacích, uzavřeme terapeutický kontrakt, ve kterém si stanovíme cíle našeho snažení, frekvenci sezení, formy a pravidla další práce.
  • Průběh sezení a výsledné efekty budeme pravidelně hodnotit a případně měnit či upravovat dle potřeby.
  • Kdyby jste na nějakou otázkou nechtěli odpovědět, máte v tom svobodu, samozřejmostí je tzv. STOP pravidlo.
  • Kdyby Vám v procesu cokoliv nevyhovovalo, řekněte to. Kdyby jste čemukoliv nerozuměli, zeptejte se. 

Jedno sezení trvá zpravidla 60 minut, obvyklá frekvence je jednou týdně. 

Jarmila Adamove
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!