PhDr. Mgr. Ing. Jarmila Adamove  

        Psychologické poradenství a terapie                osobně, online a telefonicky       

                  Jenom to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme.

Pracuji s jednotlivci, s dětmi, s páry a s rodinou. Za základ mé práce považuji otevřené srdce a víru, že potenciál na vyřešení problému je v každém z nás. Nestavím se do role experta, který vyřeší Váš problém, nečekejte "zaručené" rady. Nabízím trpělivý, ohleduplný a profesionální přístup.  Budeme společně pracovat na pochopení poselství toho, co se Vám v životě děje. Problémy či symptomy vnímám jako značky, které nám pomáhají zorientovat se mlze. Budeme společně hledat cestu z ní ven. Dodržuji etický kodex profese, mlčenlivost je samozřejmostí. Ve svém volném čase mám ráda turistiku, cestování, tanec a kulturu.

Můj způsob práce: Pracuji integrativně, využívám myšlenky a techniky vícero terapeutických škol, které propojuji a kombinuji dle individuálních potřeb klienta, jeho osobnosti a osobního příběhu. Terapii vnímám jako kreativní proces společného hledání cesty k sobě. Věřím v holistický (celostní) pohled na člověka. Postojově i intervenčně se opírám o teorii vztahové vazby a polyvagální teorii. 

Věnuji se zpracování traumatu (EMDR), rekonstrukci raných vzpomínek dle Adlera, relaxačním a imaginativním technikám, hypnoterapii, výkladu snů, focusingu a práci s tělem. V současnosti se zaměřuji zejména na EMDR trauma terapii a párové poradenství  a terapii.  Součástí mé práce je kontinuální vzdělávání, sebezkušenostní rozvoj a psychohygiena. 

                                             Pracuji pod odbornou supervizí.                                                   Vzhledem k integrativnímu stylu mé práce spolupracuji dle specializace a potřeby s několika supervizory.

      Konzultace mohou probíhat v češtině nebo slovenštině. 

Neposkytuji zdravotní služby. Nepotřebujete žádné doporučení lékaře.

ŽL: Psychologické poradenství, IČO: 08962022

Průběh konzultací:

  • První setkání slouží především                        k vzájemnému představení a seznámení.   
  • Popíšete mi, s čím přicházíte, Vaše očekávání a potřeby.
  • Probereme možnosti a formy spolupráce.
  • Budete mít prostor na jakékoliv Vaše dotazy.
  • Dojdeme-li k vzájemné shodě na tom, že spolupráce na Vaší zakázce bude možná, domluvíme si příští 3 konzultace.
  • Jestli společně zjistíme užitečnost pokračování v konzultacích, uzavřeme terapeutický kontrakt, ve kterém si stanovíme cíle našeho snažení, frekvenci sezení, formy a pravidla další práce.
  • Průběh sezení a výsledné efekty budeme pravidelně hodnotit a případně měnit či upravovat dle potřeby.
  • Kdyby jste na nějakou otázkou nechtěli odpovědět, máte v tom svobodu, samozřejmostí je tzv. STOP pravidlo.
  • Kdyby Vám v procesu cokoliv nevyhovovalo, řekněte to. Kdyby jste čemukoliv nerozuměli, zeptejte se. 

Jedno sezení trvá zpravidla 60 minut, obvyklá frekvence je jednou týdně. 

Vytvořte si webové stránky zdarma!